Topografische Karten, Reliefkarten, Höhenkarten

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

Sichuan

Topografische Karten Sichuan

མཛོད་དགེ་རྫོང་ 若尔盖县

China > Sichuan

མཛོད་དགེ་རྫོང་ 若尔盖县, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (33.73074 102.76423)

Koordinaten: 33.05758 102.13414 34.31471 103.61927 - Minimale Höhe: 1.673 m - Maximale Höhe: 5.361 m - Durchschnittliche Höhe: 3.451 m

卡斯村

China > Sichuan > 卡斯村

卡斯村, Dabba, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, China (28.39796 100.24202)

Koordinaten: 28.37796 100.22202 28.41796 100.26202 - Minimale Höhe: 2.688 m - Maximale Höhe: 4.796 m - Durchschnittliche Höhe: 3.765 m

Mianyang

China > Sichuan > Mianyang

Mianyang, 涪城区 / Fucheng, 绵阳市 / Mianyang, Sichuan, 621, China (31.45893 104.75011)

Koordinaten: 31.29893 104.59011 31.61893 104.91011 - Minimale Höhe: 394 m - Maximale Höhe: 1.813 m - Durchschnittliche Höhe: 542 m

凉山彝族自治州 / Liangshan

China > Sichuan

凉山彝族自治州 / Liangshan, Sichuan, China (27.74629 102.09661)

Koordinaten: 26.04817 100.17192 29.30544 103.87517 - Minimale Höhe: 309 m - Maximale Höhe: 6.974 m - Durchschnittliche Höhe: 2.437 m

Emei Shan

China > Sichuan > Emeishan

Emei Shan, Emeishan, 峨眉山市 / Emeishan, 乐山市 / Leshan, Sichuan, China (29.51031 103.33242)

Koordinaten: 29.51026 103.33237 29.51036 103.33247 - Minimale Höhe: 845 m - Maximale Höhe: 3.097 m - Durchschnittliche Höhe: 1.937 m

Ya'an

China > Sichuan > Ya'an

Ya'an, 雨城区 / Yucheng, 雅安市 / Ya'an, Sichuan, China (29.98593 103.00879)

Koordinaten: 29.82593 102.84879 30.14593 103.16879 - Minimale Höhe: 515 m - Maximale Höhe: 1.960 m - Durchschnittliche Höhe: 901 m

Meishan

China > Sichuan > Meishan

Meishan, 东坡区 / Dongpo, 眉山市 / Meishan, Sichuan, China (30.07654 103.84320)

Koordinaten: 29.91654 103.68320 30.23654 104.00320 - Minimale Höhe: 398 m - Maximale Höhe: 719 m - Durchschnittliche Höhe: 451 m

Panzhihua

China > Sichuan

Panzhihua, Sichuan, 617000, China (26.58601 101.71793)

Koordinaten: 26.08637 101.13520 27.34647 102.24567 - Minimale Höhe: 983 m - Maximale Höhe: 4.222 m - Durchschnittliche Höhe: 2.045 m

三岔河

China > Sichuan > 德格县

三岔河, 德格县, སྡེ་དགེ་རྫོང་ 德格县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, China (32.24463 98.79565)

Koordinaten: 32.24378 98.79352 32.24476 98.79852 - Minimale Höhe: 3.784 m - Maximale Höhe: 4.790 m - Durchschnittliche Höhe: 4.182 m

གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང༌། 九寨沟县 Jiuzhaigou

China > Sichuan

གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ་རྫོང༌། 九寨沟县 Jiuzhaigou, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, 623402, China (33.34447 103.99213)

Koordinaten: 32.87113 103.45539 33.73010 104.43361 - Minimale Höhe: 1.165 m - Maximale Höhe: 5.130 m - Durchschnittliche Höhe: 3.099 m

土垭乡

China > Sichuan > 土垭乡

土垭乡, 平昌县 / Pingchang, 巴中市 / Bazhong, Sichuan, China (31.35247 106.98572)

Koordinaten: 31.31247 106.94572 31.39247 107.02572 - Minimale Höhe: 306 m - Maximale Höhe: 835 m - Durchschnittliche Höhe: 471 m

Leshan

China > Sichuan > Leshan

Leshan, 市中区 / Shizhong, 乐山市 / Leshan, Sichuan, 614000, China (29.56088 103.76199)

Koordinaten: 29.40088 103.60199 29.72088 103.92199 - Minimale Höhe: 345 m - Maximale Höhe: 801 m - Durchschnittliche Höhe: 402 m

Jalong

China > Sichuan

Jalong, ལི་ཐང་རྫོང་ 理塘县, དཀར་མཛེས 甘孜藏族自治州, Sichuan, 615613, China (30.52260 100.34078)

Koordinaten: 26.60487 97.13748 33.85679 102.01420 - Minimale Höhe: 92 m - Maximale Höhe: 7.060 m - Durchschnittliche Höhe: 3.071 m

姑姑庵

China > Sichuan > 姑姑庵

姑姑庵, ཆུ་ཆེན་རྫོང / 金川县 / Jinchuan, རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (31.30634 102.01642)

Koordinaten: 31.28634 101.99642 31.32634 102.03642 - Minimale Höhe: 338 m - Maximale Höhe: 3.818 m - Durchschnittliche Höhe: 2.710 m

རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州

China > Sichuan

རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, 623402, China (32.41875 102.63664)

Koordinaten: 30.59640 100.52558 34.31471 104.43361 - Minimale Höhe: 342 m - Maximale Höhe: 5.810 m - Durchschnittliche Höhe: 3.143 m

·

Andere Orte

, , , , , , , , , , .