Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

China

Topografische Karten China

China

China

China (35.00007 104.99993)

Koordinaten: 8.83790 73.49973 53.56082 134.77546 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 6.890 m - Durchschnittliche Höhe: 512 m

Shanghai

China > Shanghai > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200010, China (31.22530 121.48905)

Koordinaten: 31.06530 121.32905 31.38530 121.64905 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 92 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

龙胜各族自治县

China > Guangxi > 龙胜各族自治县

龙胜各族自治县, Guilin, Guangxi, China (25.80212 110.00822)

Koordinaten: 25.64212 109.84822 25.96212 110.16822 - Minimale Höhe: 210 m - Maximale Höhe: 1.892 m - Durchschnittliche Höhe: 734 m

Pu'er

China > Yunnan > Pu'er > 思茅镇

Pu'er, 思茅镇, 思茅区, Pu’er, Yunnan, 665000, China (22.82725 100.96501)

Koordinaten: 22.66725 100.80501 22.98725 101.12501 - Minimale Höhe: 868 m - Maximale Höhe: 2.054 m - Durchschnittliche Höhe: 1.399 m

Suihua

China > Heilongjiang > Suihua > 大有办事处

Suihua, 大有办事处, 北林区, 绥化市 / Suihua, Heilongjiang, China (46.65205 126.96075)

Koordinaten: 46.49205 126.80075 46.81205 127.12075 - Minimale Höhe: 139 m - Maximale Höhe: 282 m - Durchschnittliche Höhe: 170 m

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (29.85564 90.87498)

Koordinaten: 27.21205 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.669 m - Durchschnittliche Höhe: 2.652 m

Yidu

China > Hubei > Yichang

Yidu, Yichang, Hubei, China (30.35137 111.38994)

Koordinaten: 30.09921 111.09915 30.60296 111.60593 - Minimale Höhe: 34 m - Maximale Höhe: 1.479 m - Durchschnittliche Höhe: 300 m

Longchuan

China > Guangdong > Longchuan > Heyuan

Longchuan, Heyuan, Guangdong, China (24.34050 115.36298)

Koordinaten: 23.84909 115.05302 24.79605 115.58845 - Minimale Höhe: 42 m - Maximale Höhe: 1.454 m - Durchschnittliche Höhe: 325 m

Chengdu

China > Sichuan > Chengdu

Chengdu, Sichuan, China (30.65986 104.06337)

Koordinaten: 30.09205 102.99027 31.43710 104.89485 - Minimale Höhe: 307 m - Maximale Höhe: 5.880 m - Durchschnittliche Höhe: 1.381 m

Miluo

China > Hunan > Miluo > Miluo

Miluo, Yueyang, Hunan, China (28.80953 113.06120)

Koordinaten: 28.64953 112.90120 28.96953 113.22120 - Minimale Höhe: 21 m - Maximale Höhe: 433 m - Durchschnittliche Höhe: 55 m

Zhuhai

China > Guangdong > Zhuhai

Zhuhai, Guangdong, China (22.27373 113.57213)

Koordinaten: 21.66062 113.05819 22.53408 114.38888 - Minimale Höhe: -2 m - Maximale Höhe: 912 m - Durchschnittliche Höhe: 18 m

Saluen

China > Yunnan

Saluen, 泸水县 (Lushui), 怒江州, Yunnan, China (25.91362 98.82704)

Koordinaten: 16.14482 91.71541 31.56705 99.18660 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 7.751 m - Durchschnittliche Höhe: 1.612 m

Mount Everest

China > Tibet > དིང་རི་རྫོང་ 定日县 > 曲当乡

Mount Everest, 曲当乡, དིང་རི་རྫོང་ 定日县, Shigatse, Tibet, China (27.98824 86.92502)

Koordinaten: 27.98819 86.92497 27.98829 86.92507 - Minimale Höhe: 5.463 m - Maximale Höhe: 8.839 m - Durchschnittliche Höhe: 6.835 m

Nantong

China > Jiangsu > Nantong

Nantong, Jiangsu, China (31.98279 120.89046)

Koordinaten: 31.65818 120.19729 32.71467 121.97468 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 536 m - Durchschnittliche Höhe: 5 m

天子山

China > Henan > 新县

天子山, 新县, 信阳市, Henan, China (31.57932 114.78439)

Koordinaten: 31.57927 114.78434 31.57937 114.78444 - Minimale Höhe: 109 m - Maximale Höhe: 777 m - Durchschnittliche Höhe: 302 m

田仔

China > Fujian > 田仔

田仔, Quanzhou, Fujian, China (25.17408 118.24596)

Koordinaten: 25.15408 118.22596 25.19408 118.26596 - Minimale Höhe: 85 m - Maximale Höhe: 962 m - Durchschnittliche Höhe: 335 m

Urumtschi

China > Xinjiang > Urumtschi

Urumtschi, Xinjiang, China (43.82441 87.61390)

Koordinaten: 42.92201 86.79397 45.00066 88.97205 - Minimale Höhe: 15 m - Maximale Höhe: 5.044 m - Durchschnittliche Höhe: 1.245 m

云南

China > Hunan > 云南

云南, Hunan, China (29.12407 110.14620)

Koordinaten: 29.10407 110.12620 29.14407 110.16620 - Minimale Höhe: 251 m - Maximale Höhe: 1.072 m - Durchschnittliche Höhe: 481 m

Hongkong

China > Hongkong > Hongkong

Hongkong, 中西區 Central and Western District, Hong Kong Island, Hongkong, 852, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.11933 114.00281 22.43933 114.32281 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 952 m - Durchschnittliche Höhe: 59 m

Weihai

China > Shandong > Weihai

Weihai, Shandong, 264200, China (37.51210 122.11526)

Koordinaten: 36.51240 121.17463 37.59628 122.77496 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.028 m - Durchschnittliche Höhe: 24 m

Nanping

China > Fujian > Nanping

Nanping, Fujian, China (27.38648 118.07775)

Koordinaten: 26.24660 116.99828 28.32052 119.27073 - Minimale Höhe: 4 m - Maximale Höhe: 2.119 m - Durchschnittliche Höhe: 490 m

Heyuan

China > Guangdong > Heyuan

Heyuan, Guangdong, China (24.10148 115.05775)

Koordinaten: 23.10148 114.05775 25.10148 116.05775 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.466 m - Durchschnittliche Höhe: 282 m

吉林市

China > Jilin

吉林市, Jilin, China (43.68611 126.90556)

Koordinaten: 42.56115 125.63987 44.64608 127.91890 - Minimale Höhe: 157 m - Maximale Höhe: 1.685 m - Durchschnittliche Höhe: 413 m

Shanghai

China > Shanghai

Shanghai, Huangpu, Shanghai, 200001, China (31.23228 121.46921)

Koordinaten: 31.07228 121.30921 31.39228 121.62921 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 83 m - Durchschnittliche Höhe: 4 m

山南市

China > Tibet > 山南市 > 泽当街道

山南市, 泽当街道, 乃东区, 山南市, Tibet, China (29.23909 91.77057)

Koordinaten: 29.07909 91.61057 29.39909 91.93057 - Minimale Höhe: 3.542 m - Maximale Höhe: 5.452 m - Durchschnittliche Höhe: 4.151 m

Datong

China > Shanxi > Datong

Datong, Shanxi, China (40.09198 113.29511)

Koordinaten: 39.04845 112.57067 40.74496 114.56551 - Minimale Höhe: 151 m - Maximale Höhe: 3.025 m - Durchschnittliche Höhe: 1.282 m

Guangzhou

China > Guangdong > Guangzhou

Guangzhou, Guangdong, China (23.13020 113.25929)

Koordinaten: 22.51769 112.95337 23.93566 114.05476 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 1.562 m - Durchschnittliche Höhe: 163 m

Hunan

China > Hunan

Hunan, China (27.66621 111.74871)

Koordinaten: 24.64022 108.78609 30.12843 114.25604 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 3.030 m - Durchschnittliche Höhe: 436 m

康定市

China > Sichuan > 康定市

康定市, 甘孜藏族自治州, Sichuan, 626000, China (30.00142 101.95482)

Koordinaten: 29.84142 101.79482 30.16142 102.11482 - Minimale Höhe: 1.838 m - Maximale Höhe: 6.048 m - Durchschnittliche Höhe: 3.943 m

Luoyang

China > Henan > Luoyang

Luoyang, Henan, China (34.65569 112.42096)

Koordinaten: 33.56382 111.12981 35.07148 112.97405 - Minimale Höhe: 80 m - Maximale Höhe: 2.274 m - Durchschnittliche Höhe: 562 m

Hongkong

China > Hongkong

Hongkong, China (22.34922 114.18580)

Koordinaten: 22.13672 113.81724 22.56833 114.50249 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 949 m - Durchschnittliche Höhe: 46 m

花山背水库

China > Jiangxi > Ji’an > 沂江乡

花山背水库, 沂江乡, 新干县, Ji’an, Jiangxi, China (27.63563 115.35804)

Koordinaten: 27.63382 115.35684 27.63744 115.35972 - Minimale Höhe: 31 m - Maximale Höhe: 551 m - Durchschnittliche Höhe: 101 m

渭南镇

China > 渭南镇

渭南镇, 麦积区, 天水市, China (34.68061 105.65570)

Koordinaten: 34.59881 105.57194 34.71278 105.77614 - Minimale Höhe: 1.099 m - Maximale Höhe: 1.905 m - Durchschnittliche Höhe: 1.446 m

大溪河镇

China > Anhui > Chuzhou

大溪河镇, 凤阳县, Chuzhou, Anhui, China (32.93237 117.78615)

Koordinaten: 32.88122 117.72102 32.98336 117.84125 - Minimale Höhe: 14 m - Maximale Höhe: 64 m - Durchschnittliche Höhe: 24 m

Drei-Schluchten-Talsperre

China > Hubei > Yichang

Drei-Schluchten-Talsperre, Yiling, Yichang, Hubei, China (30.82463 111.00537)

Koordinaten: 30.81657 110.99619 30.83270 111.01276 - Minimale Höhe: 51 m - Maximale Höhe: 863 m - Durchschnittliche Höhe: 211 m

Changzhou

China > Jiangsu > Changzhou

Changzhou, Jiangsu, 213000, China (31.81226 119.96915)

Koordinaten: 31.15302 119.13485 32.06173 120.20114 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 560 m - Durchschnittliche Höhe: 25 m

Minhang

China > Minhang

Minhang, Shanghai, China (31.11477 121.37694)

Koordinaten: 30.97834 121.23636 31.26156 121.57182 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 52 m - Durchschnittliche Höhe: 5 m

Lhasa

China > Tibet > Lhasa

Lhasa, ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ / 城关区 / Chengguan, ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ / 拉萨市 / Lhasa, Tibet, 850000, China (29.65539 91.17047)

Koordinaten: 29.49539 91.01047 29.81539 91.33047 - Minimale Höhe: 3.620 m - Maximale Höhe: 5.643 m - Durchschnittliche Höhe: 4.383 m

Alashankou

China > Xinjiang > Alashankou

Alashankou, Xinjiang, China (45.17244 82.55330)

Koordinaten: 45.04417 82.27928 45.23990 82.67951 - Minimale Höhe: 193 m - Maximale Höhe: 2.577 m - Durchschnittliche Höhe: 675 m

Xi'an

China > Shaanxi > Xi'an

Xi'an, Shaanxi, China (34.34305 108.93508)

Koordinaten: 33.69522 107.65562 34.74595 109.79144 - Minimale Höhe: 332 m - Maximale Höhe: 3.705 m - Durchschnittliche Höhe: 1.043 m

锡林街道

China > Innere Mongolei > Erenhot > 锡林街道

锡林街道, Erenhot, Innere Mongolei, China (43.64162 111.98497)

Koordinaten: 43.60162 111.94497 43.68162 112.02497 - Minimale Höhe: 908 m - Maximale Höhe: 978 m - Durchschnittliche Höhe: 958 m

崇礼区

China > Hebei > Zhangjiakou

崇礼区, Zhangjiakou, Hebei, 076300, China (41.04403 115.22376)

Koordinaten: 40.77558 114.79643 41.29232 115.56923 - Minimale Höhe: 562 m - Maximale Höhe: 2.196 m - Durchschnittliche Höhe: 1.295 m

Lhasa

China > Tibet > Lhasa > 纳金街道

Lhasa, 纳金街道, ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ 城关区, Tibet, China (29.65539 91.17047)

Koordinaten: 29.24065 89.75281 31.05753 92.62453 - Minimale Höhe: 3.551 m - Maximale Höhe: 7.050 m - Durchschnittliche Höhe: 4.828 m

Jiangyin

China > Jiangsu > Jiangyin

Jiangyin, Wuxi, Jiangsu, 214400, China (31.90928 120.26304)

Koordinaten: 31.68426 119.98448 31.99271 120.59590 - Minimale Höhe: 1 m - Maximale Höhe: 300 m - Durchschnittliche Höhe: 6 m

Wuhu

China > Anhui > Wuhu

Wuhu, Anhui, 241000, China (31.35361 118.42775)

Koordinaten: 31.19361 118.26775 31.51361 118.58775 - Minimale Höhe: 2 m - Maximale Höhe: 449 m - Durchschnittliche Höhe: 18 m

Zhanjiang

China > Guangdong > Zhanjiang

Zhanjiang, Guangdong, China (21.27371 110.35483)

Koordinaten: 20.20035 109.62433 21.95812 111.01341 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 1.624 m - Durchschnittliche Höhe: 51 m

Dulansi

China > Qinghai > Dulansi

Dulansi, Ulan, Autonome Bezirk Haixi der Mongolen und Tibeter, Qinghai, China (37.01007 98.62555)

Koordinaten: 36.99007 98.60555 37.03007 98.64555 - Minimale Höhe: 3.138 m - Maximale Höhe: 4.541 m - Durchschnittliche Höhe: 3.535 m

Qingdao

China > Shandong > Qingdao

Qingdao, 市南区 (Shinan), 青岛市, Shandong, 266001, China (36.06343 120.37856)

Koordinaten: 35.90343 120.21856 36.22343 120.53856 - Minimale Höhe: -1 m - Maximale Höhe: 1.087 m - Durchschnittliche Höhe: 34 m

Hongkou

China > Hongkou

Hongkou, China (31.26670 121.50175)

Koordinaten: 31.24393 121.45547 31.31784 121.51320 - Minimale Höhe: -3 m - Maximale Höhe: 110 m - Durchschnittliche Höhe: 8 m

金华建筑艺术公园

China > Zhejiang > Jindong

金华建筑艺术公园, Jindong, Jinhua, Zhejiang, China (29.11099 119.68483)

Koordinaten: 29.10826 119.67628 29.11357 119.69744 - Minimale Höhe: 31 m - Maximale Höhe: 102 m - Durchschnittliche Höhe: 53 m

Andere Orte

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .